จะขอเงินมัดจำ 500 บาท คืนได้เมื่อไหร่

จะขอเงินมัดจำ 500 บาท คืนได้เมื่อไหร่

1.  Course Full Stack Javascript Developer Camp ต้องเรียนแค่ไหน ถึงจะขอเงินคืนได้

  • การทำผ่าน Pre-camp หรือ แค่ทำ โจทย์ ที่ https://learn.careervio.com ได้ครบ ยังไม่ได้แปลว่าเรียนจบ เพราะว่า Pre-camp คิดเป็นประมาณ 15% ของเนื้อหาทั้งหมด และ โจทย์ ที่ https://learn.careervio.com คิดเป็นเพียง 30% ของเนื้อหาทั้งหมด
  • ให้ดูหลักสูตรทั้งหมดที่นี่ https://news.careervio.com/khuumuue-phuuekhaaeriiyn/ ตรงหัวข้อ "Module ต่างๆ ที่ต้องเรียน" จะเห็นว่าแต่ละหลักสูตรจะเขียนว่าแต่ละ Certificate ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง แสดงว่าถ้ายังเรียนไม่ครบ ก็น่าจะยังไม่สามารถขอคืนได้
  • แต่เนื่องจากความช้าในการจัดเตรียมหลักสูตร ทำให้หลักสูตร ต่างๆ น่าจะเสร็จราวๆ นี้

1) Front end - 31 มกราคม 2565 - และเมื่อหลักสูตรจัดทำเสร็จ จึงจะมี วิธีการขอคืนเงินประกาศบอกอีกที

ดังนั้น จึงไม่สามารถขอคืนเงินก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้

2) Back end, Full Stack - 28 กุมภาพันธ์ 2565 - และเมื่อหลักสูตรจัดทำเสร็จ จึงจะมี วิธีการขอคืนเงินประกาศบอกอีกที

ดังนั้น จึงไม่สามารถขอคืนเงินก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้

3) Oak Certificate ต่างๆ - 31 มีนาคม 2565  - และเมื่อหลักสูตรจัดทำเสร็จ จึงจะมี วิธีการขอคืนเงินประกาศบอกอีกที

ดังนั้น จึงไม่สามารถขอคืนเงินก่อนวันที่  31 มีนาคม 2565 ได้