สถานะการทำ Course สำหรับ Full Stack Javascript Developer

สถานะการทำ Course สำหรับ Full Stack Javascript Developer

ดูได้ที่นี่เลยนะครับ เป็น สถานะล่าสุด

Module 2 - เสร็จ 85 % - น่าจะเสร็จ 14/2/2565
Module 3 - เสร็จ 70 % - น่าจะเสร็จ  14/2/2565
Module 4  - advance coding - เสร็จ 0 % - น่าจะเสร็จ  14/2/2565
Module 5 - เสร็จ 0 % - น่าจะเสร็จ 28/2/2565
Module 6 - เสร็จ 0 % - น่าจะเสร็จ 28/2/2565
Module 7 - เสร็จ 0 % - น่าจะเสร็จ 28/2/2565
Module 8 - เสร็จ 50 % - น่าจะเสร็จ 28/2/2565
Module 9 - เสร็จ 50 % - น่าจะเสร็จ 28/2/2565
Module 10 - เสร็จ 50 %  - น่าจะเสร็จ 28/2/2565
Module 11 - เสร็จ 50 %  - น่าจะเสร็จ 28/2/2565
Module 12 - เสร็จ 0 %  - น่าจะเสร็จ 31/1/2565
Module 13 - เสร็จ 0 % - น่าจะเสร็จ 31/3/2565
Module 14 - เสร็จ 0 % - น่าจะเสร็จ 31/3/2565
module 15 - เสร็จ 0 % - น่าจะเสร็จ 31/3/2565
module 16 - เสร็จ 0 % - น่าจะเสร็จ 31/3/2565