แนะนำ CareerVio และคู่มือผู้เข้าเรียน Full Stack Javascript Developer Camp Online

แนะนำ CareerVio และคู่มือผู้เข้าเรียน Full Stack Javascript Developer Camp Online

เนื้อหาคู่มือทั้งหมดมีดังนี้

 • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ CareerVio
 • Program ทั้งหมดที่มีและน่าจะมี
 • เนื้อหาของ Program ต่างๆ
 • ระบบต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน
 • ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา และการช่วยเหลือด้านการเงิน
 • นโยบายการเรียนของ CareerVio
 • ทีมงานและการติดต่อ

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ CareerVio

Website CareerVio ก่อตั้งโดยคุณโอ๊ค กฤษฎา เฉลิมสุข ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม TBAN (Thailand Business Angel Network) กรรมการสมาคม ATSI และนักธุรกิจมากประสบการณ์ ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจว่าเอาไปใช้ทำอะไร และทำให้ทำงานได้จริง โดย CareerVio มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวม
Course ที่สามารถเรียนแล้วเชือมโยงกับการทำงานจริงให้ได้มากที่สุดทุกสาขาวิชา โดยเริ่มจากสาขา Digital ก่อน

Program ทั้งหมดที่มี และน่าจะมี

 • Full Stack Javascript Developer Camp Online

- รุ่นที่ 1 - เปิดแล้ว วันที่ 11/11/2564 รุ่นที่ 2 จะเปิดวันที่ 2/2/2564

- รุ่นที่ 2 - อยู่ในช่วงรับสมัคร และจะเปิดเรียนวันที่ 1/1/2565 - สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 • Career Vio Upskill รุ่นที่ 2 สำหรับคนที่ต้องการเลือกเรียนบางวิชา  เปิดเรียนวันที่ 1/1/2565- สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่
 • Project Coordinator + Manager Camp Online (ยังไม่เปิด)
 • Business + Technical Analyst + Product Owner Camp Online (ยังไม่เปิด)
 • UX/UI Design Camp Online (ยังไม่เปิด)
 • Data Science Camp Online (ยังไม่เปิด)
 • SME/Startup CEO Camp Online (ยังไม่เปิด)
 • QA + Automate Tester Camp Online (ยังไม่เปิด)

เนื้อหาของ Program ต่างๆ

1) Full Stack Javascript Developer Camp Online (รุ่นที่ 1)

Certificate ต่างๆ ที่มี (สามารถเลือกเปลี่ยน Certificate ที่จะจบได้ตลอดเวลา

ชื่อ Certificate จำนวนเดือนที่เรียน วันเริ่มต้น วันที่ควรเรียนจบ
Pre-Camp Certificate (จำเป็นสำหรับทุกๆ Certificate) ดูวิธีการเข้าเรียนที่นี่ 1 เดือน 11/11/2564 12/12/2564
Front-End Certificate 4 เดือน 12/12/2564 12/3/2565
Back End Certificate 6 เดือน 12/12/2564 12/5/2565
Full Stack Certificate 6 เดือน 12/12/2564 12/5/2565
Oak Front End Certificate 8 เดือน 12/12/2564 12/7/2565
Oak Back End Certificate 9 เดือน 12/12/2564 12/8/2565
Oak Full Stack Certificate 9 เดือน 12/12/2564 12/8/2565

Full Stack Javascript Developer Camp Online (รุ่นที่ 2)

ชื่อ Certificate จำนวนเดือนที่เรียน วันเริ่มต้น วันที่ควรเรียนจบ
Pre-Camp Certificate (จำเป็นสำหรับทุกๆ Certificate) ดูวิธีการเข้าเรียนที่นี่ 1 เดือน 1/1/2565 2/2/2565
Front-End Certificate 4 เดือน 2/2/2565 6/6/2565
Back End Certificate 6 เดือน 2/2/2565 8/8/2565
Full Stack Certificate 6 เดือน 2/2/2565 8/8/2565
Oak Front End Certificate 8 เดือน 2/2/2565 10/10/2565
Oak Back End Certificate 9 เดือน 2/2/2565 11/11/2565
Oak Full Stack Certificate 9 เดือน 2/2/2565 11/11/2565

Module ต่างๆ ที่ต้องเรียน

Module Module Title จำนวนชั่วโมงที่เรียนโดยประมาณ Certificate ที่เกี่ยวข้องกับ Module นี้ SDLC ส่วนที่เกี่ยวข้อง
1 Pre-Camp กับการเรียน HTML และ Javascript ดูวิธีการเข้าเรียนที่นี่ 100 ทุก Certificate Development
2 ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเขียน Program ที่เป็นเหมือนแนวทางสำหรับการเรียนด้าน Computer Science หรือ Software Engineer (ปล่อยวันที่ 12/12/2564) 30 ทุก Certificate Analysis, Design, Development, Deployment, Maintenance
3 ความรู้ทั่วไปที่ไม่ใช่ Coding ที่คนทำงาน Software Engineer ควรรู้ (ปล่อยวันที่ 12/12/2564) 30 ทุก Certificate Analysis, Design
4 เน้นหนักทางด้านการเข้าใจหลักการของ Object Oriented Programming และด้าน Algolithm ซึ่งเป็นเหมือนพื้นฐานสำคัญที่ควรรู้ (ปล่อยวันที่ 12/12/2564) 100 ทุก Certificate Development
5 เข้าใจการทำงานของ Server รวมถึงฝึกใช้งาน Linux Command ที่จะต้องไปพบเจอตามเวลาจะทำการ Deploy Code เข้าสู่ Server พร้อมทั้งเข้าใจพื้นฐานของระบบ Network เท่าที่จำเป็นต้องใช้งาน (ปล่อยวันที่ 12/12/2564) 10 ทุก Certificate Testing, Deployment, Maintenance
6 ฝึกการทำให้ Code อ่านง่ายขึ้น และเทคนิคในการป้องกันไม่ให้มี bug เกิดขึ้น พร้อมทั้งเรียนรู้ Postman ซึ่งเป็น Tools ที่สำคัญที่ช่วยในการใช้งานกับ API ต่างๆ (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 10 ทุก Certificate Development, Testing,
7 เรียนรู้หัวข้ออื่นๆ เพื่อให้การทำงานมีระบบมากขึ้น และปรับปรุงตัวเองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจใน Mindset ว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเป็น Programmer ที่ดีคืออะไร (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 10 ทุก Certificate ทุกขั้นตอน
8 เรียนรู้ Front end framework ที่เป็นที่นิยมอย่าง React และระบบจัดการ State อย่าง Redux พร้อมกับระบบ ช่วยจัดการ Style ของของ React อย่าง Styled Compoennt (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 100 Front End, Oak Front End Development
9 เรียน framework หลักที่ใช้ในการพัฒนาฝั่ง Backend อย่าง NodeJS และ ExpressJS (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 100 Back End, Oak Back End Development
10 เข้าใจระบบการทำงานของ Database ทั้งหมด พร้อมทั้งลงมือทำงานกับ Database 2 ประเภทหลักได้แก่ MondoDB และ MySQL (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 100 Back End, Oak Back End Design, Development, Maintenance
11 เรียนรุ้ Concept ที่สำคัญของ Technique เพื่อช่วยในการเข้าใจการทำงานด้าน Backend ให้มากขึ้น (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 30 Back End, Oak Back End Development
12 ลงมือทำ Project ต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งทำ Project เป็นกลุ่ม (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 200 ทุก Certificate ทุกขั้นตอน
13 เนื้อหาเชิงลึกสำหรับการเป็น Software Engineer ที่ดียิ่งขึ้น และเรียน framework NextJS ที่ช่วยเหลือให้งานต่างๆ ง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 100 Oak ทุก Certificate Development, Maintenance
14 ทำ Project เพิ่มเติมสำหรับ Oak Certificate (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 30 Oak ทุก Certificate ทุกขั้นตอน
15 เรียนรู้เทคนิคของ Front เพิ่มเติม รวมถึง นำ Typescript มาร่วมใช้งานกับ React (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 20 Oak Front End Design, Development Maintenance
16 เรียนรู้เทคนิคของ Backend เพิ่มเติม รวมถึง GraphQL ที่เป็นนิยมอย่างมาก (ปล่อยวันที่ 12/1/2565) 50 Oak Back End relatedTrack

อธิบาย Module ต่างๆ

 • เนื่องจากบางวิชาเราใช้เนื้อหาจาก FreeCodeCamp.org มาแปล ทำให้คนที่เคยเรียน FreeCodeCamp อยู่แล้ว สามารถเอา Project ที่ทำมากรอกที่ช่องส่ง Project ของ CareerVio เพื่อรับ Certificate ได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำใหม่
 • ถ้าเนื้อหาไหนมาจาก FreeCodeCamp จะมีบอกที่ด้านหลังวิชานั้นๆ

Module 1 - วิชามีดังนี้

 • Personality & DISC in IT Industry
 • HTML & Javascript Concept
 • HTML (FreeCodeCamp)
 • Javascript (FreeCodeCamp)
 • Introduction to Computer Science

Module 2 - วิชามีดังนี้

 • Careervio tool
 • แชร์ประสบการณ์ การเรียนรู้และประติดประต่อเทคโนโลยีทั้งหมด
 • ทำ checklist ทบทวนความชอบเขียน code
 • ความเชื่อมโยง วิชาทั้งหมดที่เรียน + technology จาก hk news
 • Introduction to Computer Science
 • Low Code Development
 • Computational Thinking
 • STEM
 • Problem Solving and Critical  Thinking
 • Soft Skills
 • How Internet Work

Module 3 - วิชามีดังนี้

 • UX UI Design
 • Introduction to Design Thinking, Lean Startup, Agile
 • Business Analysis
 • Tester Skill
 • Software Development Life Cycle & Agile & Scrum
 • Project Building ด้วย VS Code
 • UML & ISO29110 & Documentation  
 • Hyper Productivity + Productivity Tools

Module 4 - วิชามีดังนี้

 • Typescript & Object-Oriented Programming
 • Javascript API Connection (FreeCodeCamp)
 • D3 Visualization (FreeCodeCamp)
 • Editor & ESLint
 • Git & Git flow & Pull Request
 • Data Structure & Algorithm (FreeCodeCamp)
 • Time Complexity and Big-O Analysis
 • Advanced Algorithm (FreeCodeCamp)
 • SonarCube
 • Lodash
 • Shiba
 • 30 seconds of code

Module 5 - วิชามีดังนี้

 • Linux & Server deployment & HTTPS
 • DevOps (Docker & Jenkins)
 • Micro Services
 • Network

Module 6 - วิชามีดังนี้

 • Software Architecture and Clean Code
 • Test-Driven Development (FreeCodeCamp)
 • Security  (FreeCodeCamp แค่ส่วนที่เกี่ยวกับ Javascript)
 • Synk , OWASP
 • WebPack
 • Postman & Postman testing  

Module 7 - วิชามีดังนี้

 • Resume Writing
 • Interview Preparation
 • Ethic Programmer  

Module 8 - วิชามีดังนี้

Module 9 - วิชามีดังนี้

Module 10 - วิชามีดังนี้

 • MongoDB (FreeCodeCamp)
 • MySQL
 • Caching & Other DB Such as GraphQL

Module 11 - วิชามีดังนี้

 • Backend Design and Development Principle
 • Message Broker
 • Style Guide for Back End

Module 12 - วิชามีดังนี้

 • Technocal อื่นๆ เพื่อให้รู้ทำ Product จริงได้
 • Project เดี่ยว - ทำระบบ Clone facebook
 • Project กลุ่ม - ทำระบบ Startup อะไรก็ได้สักตัว
 • Project แก้ Code กลุ่มอื่นๆ ให้ดีขึ้น  - จับคู่กลุ่ม เพื่อช่วยกันแก้ Code ให้ดียิ่งขึ้น

Module 13 - วิชามีดังนี้

 • Mindset สำหรับ Oak Certificate + ขั้นตอนการรับ Oak Certified
 • Github co-pilot
 • Design Pattern
 • System Design
 • Coding Best Practice & Techniques
 • NextJS

Module 14 - วิชามีดังนี้

 • Project Advance Startup 1 project
 • Project Open Source 1 project

Module 15 - วิชามีดังนี้

 • Style Guide for Front End
 • Component Design Best Practice
 • React Typescript
 • React Admin

Module 16 - วิชามีดังนี้

 • Style Guide for Back End
 • Database Style Guide
 • Database Design Best Practice
 • RabbitMQ and NodeJS
 • GraphQL
 • การใช้งาน Strapi

ระบบต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน

 1. Web Learn (สำหรับเรียน Course Online ซึ่งเป็น Web หลักนั่นเอง) เข้าได้ที่ https://learn.careervio.com
 2. Webboard (สำหรับถามตอบอย่างเป็นทางการ กรณีที่อยากได้รับคำตอบที่แท้จริง และเป็นระเบียบ) อย่าใช้การ Chat ใน Line หรือในระบบ Careervio Chat ถ้าต้องการคำตอบที่แท้จริง -  เข้าได้ที่ https://forum.careervio.com
 3. ระบบ Chat (CareerVio Chat) - สำหรับพูดคุยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการเรียน (ระบบ Open Chat ใน Line จะไม่มีทีมงานมาดูแล้วหลังจากที่เริ่มเรียนได้ เราจะใช้ ระบบ CareerVio Chat เท่านั้น - เข้าได้ที่ https://chat.careervio.com ... และใครที่อยากมาช่วยงาน Website เช่น มาช่วยเป็น Moderator ใน Webboard หรือทำอื่นๆ สามารถเข้าร่วม channel apply-to-be-contributer ได้ โดยสามารถ Load App chat ได้ทั้ง Version Android และ iOS โดยเข้าไปแล้วหาคำว่า Rocket Chat และพอโหลดเสร็จ ตัว app จะให้ใส่ link ไประบบ chat ก็สามารถใส่ https://chat.careervio.com ได้เลย
 4. ระบบ Radio ไว้ฟังเสียงเพลงสบายๆ ที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำทำให้ทำงานไปด้วยแล้วสบายใจ สามารถเข้าได้ที่ https://radio.careervio.com/public/careervio หรือใครอยอยากจัด Playlist ให้เพื่อนๆ ฟัง ก็ติดต่อมาได้ที่ careervio@buzzfreeze.com เพื่อเป็น DJ แล้วเราจะมีสถานีให้
 5. เอกสารประกอบการสอนทั้งหมด สามารถ Load ได้จากที่นี่ https://news.careervio.com/e-ksaarprak-bkaars-nthanghmd/
 6. ระบบ Project Management ไว้ใช้ตอนทำ Project ด้วย Scrum - https://pm.careervio.com
 7. ระบบ White Board ไว้ Brain Storm - https://whiteboard.careervio.com - ตอนลงทะเบียน ใช้ Beta Invite Code เป็น top-sekrit
 8. Report ไว้ดูเพื่อนๆ ว่าทำถึงไหนแล้ว http://pm.careervio.com:9001/mongodb-charts-xlzkn/public/dashboards/1155469c-1c66-49bf-9f79-8d04465c92a9
 9. ระบบ Hypothesis - ให้กด join เข้ากลุ่ม CareerVio ที่นี่ https://hypothes.is/groups/1XAQ9Rni/careervio เป็น Tool เอาไว้เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Link แล้วแชร์ให้เพื่อนๆ หรือเอาไว้อ่านเสริมได้ - เดี่ยวผมจะแปะ tag ให้ ว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง Module เท่าไหร่
 10. ระบบ Learning Management System สำหรับเข้าเรียน Camp หลัก - https://lms.careervio.com
 11. ระบบจองเวลานัดหมาย สำหรับ Premium เท่านั้น เพื่อให้นัด TA และ อาจารย์ได้

ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา และการช่วยเหลือด้านการเงิน

 • ทุกๆ Course ที่เปิด เราจะใช้หลักการเดียวกันหมดคือ มัดจำ 500 บาท ถ้าเรียนเสร็จจะคืนเงินทั้งหมด
 • แต่ละ course จะมี premium package ที่อนุญาตให้ถามผู้ช่วยสอนได้ ตลอดเวลา และสามารถนัดโทรคุยให้ผู้ช่วยสอนมาอธิบายเมื่อติดปัญหาได้ พร้อมทั้สามารถปรึกษา Career Path ได้กับคุณโอ๊ค
 • จะมีทุน Premium เปิดแจกเรื่อยๆ สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายการเรียนของ CareerVio

 • การบอกว่าจะช่วยหางาน ไม่มีการการันตีว่าจะได้งานชัว แต่จะช่วยให้มากที่สุด
 • การได้ Certificate เมื่อได้แล้ว ก็จะสามารถโดนยึดคืนได้เช่นกัน แต่ทาง CareerVio จะพูดคุยกับผู้เรียน และร่วมกันหาทางออกร่วมกัน โดยจะมีการเตือนก่อนยึด Certificate คืนอย่างน้อย 3 รอบ โดยให้ทางผู้เรียนได้รับทราบ และปรับปรุงแก้ไขตัวเองก่อน

สิ่งที่มักจะทำผิดพลาดกัน

 1. Line Open Chat เวลาถามตอบมันจะปนๆ กันไปหมด นอกจากจะลำบากคนที่อยากจะช่วยตอบแล้ว ยังลำบากทีมงานเวลาอยากจะช่วย ดังนั้นขอแนะนำให้ถามผ่าน https://chat.careervioc.com
 2. การใช้ Tool หรือเครื่องมือในการสื่อสารให้เหมาะสม นอกจากจะเป็นการทำให้ทุกคนช่วย Support ได้สะดวกแล้ว ยังเป็นการบอกบริษัทที่คุณอยากจะทำในอนาคตด้วยว่า คุณพร้อมปรับตัว ใช้ technique ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแน่นอนว่า Oak อยากจะแนะนำให้บริษัทที่มาจ้างได้รู้ด้วย
 3. การทำงาน Software Engineer เป็นหนึ่งในงานที่ต้องศึกษาของใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นอย่าทำอะไรเดิมๆ อย่าใช้ Tool เดิมๆ อย่าให้หัวหน้างานต้องมาบอกเรื่องเดิมๆ บ่อยๆ
 4. ทั้งหมดที่เขียนคือหวังดีครับ

วิธีการขอความช่วยเหลือเวลาทำโจทย์ไม่ได้ในระบบ https://learn.careervio.com

โจทย์บางข้อจะยากมาก ดังนั้นเราอาจจะติดขัดนาน จึงควรหาทางให้เพื่อนๆ ร่วมรุ่นมาช่วยเรา โชคดีที่เรามีระบบ Webboard โดยทุกคนสามารถทำตามได้ดังนี้

 1. ปกติที่หน้าบทเรียนทุกๆหน้าจะมีปุ่ม ขอความช่วยเหลืออยู่ ให้กด 1 ที

2. จากนั้น ให้กดเลือก "ขอความช่วยเหลือ" จะขึ้นรูปดังข้อ 3

3. จะมี Dialog ขึ้นมาดังด้านล่าง แล้วกด "สร้างโพสช้วยเหลือใน forum"

4. จากนั้นให้ทำการ Post Webboard เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ

5. (ยังทำไม่เสร็จ) เมื่อใดก็ตามที่มีคน Post กระทู้ใหม่ที่ Webboard จะมีข้อความส่งไปที่ระบบ Chat โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกๆ คนได้เห็น

ทีมงานและการติดต่อ

 • สามารถติดต่อได้ผ่าน https://chat.careervio.com สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่ careervio@buzzfreeze.com